About Me

My photo

A media professional;journalist-turned broadcaster and podcaster.

ഇ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും ഇവിടെ ഞെക്കുക UNICODE MALAYALAM FONTS

Click here for Malayalam Fonts

Search This Blog

Monday, 28 February 2011

പിതാക്കളും ദുർപുത്രരും...

തോ നരകത്തി നിന്ന് പിതാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണു പുത്രന്മാരും പുത്രികളും എന്നാണു ഐതിഹ്യം.എന്നാ സമീപകാല അനുഭവങ്ങകുന്ന ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാണു.രാഷ്ട്രീയക്കാക്ക് പിറക്കുന്നതത്രയും മുടിയരായ സന്തതികളാണോ എന്ന് സാമാന്യജനങ്ങ സംശയിക്കുന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണു ഇന്നുള്ളത്.ത്യാഗധനരായ,അഴിമതിയുടെ കറപുരളാത്ത ഏത് അച്ഛനേയും കുഴിയി ചാടിക്കുന്ന ദുപുത്രരുടെ എണ്ണം നോക്കുക.ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും ആ സംഖ്യ.
ത്യാഗികളുടെ മക്ക ഭോഗികളായിതീരുന്നത് നാട്ടു നടപ്പ്.ഗാന്ധിജിയെപ്പോലും ഈ പുത്രദുഖം വേട്ടയാടിയിരുന്നുവല്ലോ.സ്വതന്ത്രഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ജനാധിപത്യവാദിയെ കൊണ്ടു ,തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനകീയ സക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യിച്ചത് പുത്രിയായിരുന്നു.പിന്നീ ട് അവ സ്വന്തമായി ജനാധിപത്യത്തെത്തന്നെ.കശാപ്പ് ചെയ്തു.അതൊരു കലികാല കാവ്യനീതി.
എന്തുകൊണ്ടാണു സമൂഹത്തിനു മാതൃകയാകുന്ന,ആദശത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങ പോലും സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തി കാലിടറി വീഴുന്നത്?സ്വജീവിതം കൊണ്ടു തങ്ങക്കൊക്കെ എതിരെ,എന്തിനൊക്കെ എതിരെ പോരാടിയോ അവരെയൊക്കെ,അതിനെയൊക്കെ രണ്ടു കൈയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാ സ്വന്തം രക്തത്തി പിന്ന മക്കതയ്യാറാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണു?സഹനത്തിന്റേയും ത്യാഗത്തിന്റേയുമൊക്കെ അലയാഴിക നീന്തിക്കടന്ന് എത്തിയവരുടെ മക്ക എന്തുകൊണ്ടാണു പാപക്കടലി മുങ്ങിത്താണു പോകുന്നത്?
പണവും അധികാരവും പദവികളും ആരെയും മോഹിപ്പിക്കും;മത്തു പിടിപ്പിക്കും.പക്ഷേ,ഈ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചവരുടെ മക്കളെപ്പോലും ഇത് പിടികൂടിയാലോ?സാദാ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സദാചാരനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പരാമശിക്കുന്നത്.അവ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങ കിട്ടാനായി എന്തു വൃത്തികേടും ചെയ്യാ മടിക്കാത്തവരാണു.അവരുടെ മക്ക അവരെക്കാ വലിയ ആഭാസരാകും.
മറ്റുള്ളവക്ക് മാതൃകയാകേണ്ട പൊതുജീവിതം നയിക്കാ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മക്ക കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വഷളത്തരങ്ങ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടു.കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച ഒട്ടേറെ ലൈംഗികാപവാദക്കേസുകളി ആരോപണവിധേയരായിരിക്കുന്നത് ഒരുപറ്റം വി.ഐ.പി പുത്രരാണു.പെണ്ണുകേസു മുത കൂലിത്തല്ല്,ഗുണ്ടായിസം,മദ്യപാനം,കള്ളപ്പണം പ്പെടെയുള്ള പണമിടപാടുക,കള്ളക്കടത്ത് .എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു,അവപ്പെട്ട ഇടപാടുക.അച്ഛനോ അമ്മയോ മന്ത്രിയോ മുതിന്ന നേതാവോ ആണെങ്കി മക്കക്ക് എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഭയാനകമായ പതനമാണു.ഇവരുപ്പെട്ട എത്രയെത്ര കേസുകളാണു തേച്ചുമായ്ച് കളയപ്പെട്ടത്!നിയമവും നീതിയും ഇവക്കുമുന്നി വിനീതദാസരെപ്പോലെ വളഞ്ഞുനിക്കും.
അവരെക്കാളൊക്കെ ഉയരത്തി സമൂഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന അപൂവ്വം ചില മുതിന്ന പൊതുപ്രവത്തകരുടെ മക്ക കൂടി ഈ ദുനടത്തം അവകാശമാക്കിയവരാണെന്ന് ഞെട്ടലോടെ നാം മനസിലാക്കുന്നു.അച്ഛനമ്മമാരുടെ സ‌പ്പേ യാതൊരു ഉളുപ്പും കൂടാതെ ദുവിനിയോഗം ചെയ്ത് പണവും പദവികളും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ശീലമാക്കിയവരാണു ഇവ.പി വാതിലി കൂടി ഇവ എവിടെയും കയറിപ്പറ്റും.ഇവക്കു പദവികകാ വിനീതവിധേയഅടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളി പോലും മായം ചേക്കും.നിയമങ്ങ പൊളിച്ചെഴുതും.
എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും എതിക്കുന്നവരെ ഏതുവിധേനയും നിലമ്പരിശാക്കുകയും ചെയ്തുപോരുന്ന ഇവക്കെല്ലാം സ്വന്തമായി ഗുണ്ടാപ്പടയും അനുചരന്മാരുമുണ്ടു.അവ അങ്ങനെ സമാന്തര അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളായി വളന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഇങ്ങനെയുള്ള വി.ഐ.പി ദുനടത്തക്കാക്കിടയി അത്ഭുതകരമായ ഐക്യവും ഒരുമയുമുണ്ടു.പിതാക്ക പരസ്പരം മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ദുപുത്ര പരസ്പരം തോളി കൈയ്യിട്ടുകൊണ്ടു സ്നേഹവും കൊള്ളമുതലും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.ഇരകളെ ഒന്നിച്ച് വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുന്നു.ഈ മൃഗയാവിനോദങ്ങദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും.അതിനു കടിഞ്ഞാണിടാ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയുകയില്ല.അതിന്റെ ഫലം ഇവരെ ആമരം പോലെ വളത്തിയവ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ടു.
രാഷ്ട്രീയം നിസ്വാത്ഥമായ ജനസേവനത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയനേതാക്ക.അവ ദിവസവും ആണയിടുന്നത് അങ്ങനെയാണു.ജനനന്മക്കുവേണ്ടി സമപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാനത്രേ അവരുടെ ജീവിതം.എങ്കി പിന്നെ അവരി ഭൂരിപക്ഷവും ഈ മഹത്തായ പാത പിന്തുടരുവാ എന്തേ സ്വന്തം മക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല?ചെങ്കോലും കിരീടവും വെച്ച് അരിയിട്ടുവാഴിക്കുന്ന ചില മുടിയന്മാരായ മക്കളുടെ കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ.തങ്ങളെപോലെ തെരുവിലിറങ്ങി വെയിലും മഴയും കൊണ്ട്,വിയത്ത് ,പടവുകൾ ചവുട്ടിക്കയറാൻ എന്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇവർ പ്രാപ്തരാക്കുന്നില്ല?ത്യാഗത്തിന്റേയും സഹനത്തിന്റേയും മുൾപ്പാതകൾക്കു പകരം അവിഹിതസ്വത്തുസമ്പാദനത്തിന്റേയും അധോലോകത്തിന്റേയും മാഫിയയുടേയും ഇരുൾ വഴികളിലൂടെ മക്കൾ നടത്തുന്ന അപഥസഞ്ചാരത്തെ മൌനാനുവാദത്തിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ,ധാർമ്മിക സദാചാരത്തെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുക.സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള,ലളിതജീവിതം നയിക്കുന്ന,ആദർശനിഷ്ഠരായ സാത്വികർക്കു പകരം അബ്കാരി കോണ്ട്രാക്റ്റർമാർക്കും കള്ളക്കടത്തുകാർക്കും മരുമക്കളായും അവരുടെ അടുത്തബന്ധുക്കളായുമൊക്കെ ആദർശസ്വരൂപങ്ങളുടെ വീടുകൾക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആസുരകാലത്താണു നാം ജീവിക്കുന്നത്.
സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചെകുത്താന്മാരെ പോറ്റിവളർത്തിയിട്ട് നാട്ടാരോട് വേദമോതുന്നവരെ ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം.അവർക്കുള്ള നരകം ജനം വിധിച്ചുകൊള്ളും.വീട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് നാട്ടിലെന്തുകാര്യം?

Monday, 14 February 2011

പരാന്നഭോജികളേ,ഹരിത സേന വരുന്നുണ്ടു

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സേനയുടെ കഴിഞ്ഞവർഷം നടന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചതിനെപ്പറ്റി ഈ പംക്തിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്നു കരുതട്ടെ.

പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ കർഷകത്തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാത്ത കേരളത്തിൽ കാർഷികയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വിദഗ്ദ്ധപരിശീലനം നൽകി ഒരുലക്ഷം പേരെ വയലിൽ ഇറക്കാനുള്ള ഭാവനാപൂർണമായ പദ്ധതിയ്ക്കായിരുന്നു അവർ രൂപം നൽകിയത്.തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന 9 പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച 400 ‘ഹരിത സേനാംഗങ്ങൾ’ പടത്തിറങ്ങി .അതൊരു വൻ വിജയമായിരുന്നു.തരിശുരഹിത ബ്ലോക്ക് എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പിൽ തന്നെ അവർ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തി.4600ഓളം ഹെക്റ്ററിലേക്ക് നെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചു.’ഗാലസ’ പദ്ധതിപ്രകാരം നടത്തിയ കാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 50 നടീൽ യന്ത്രങ്ങളും 10 കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങളും വാങ്ങി.പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ തൊപ്പിയും യൂണീഫോമുമണിഞ്ഞ് ചുറുചുറുക്കോടെ വയലിൽ യന്ത്രങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയവർ കാർഷികകേരളത്തിൽ പുതിയൊരു വിപ്ലവത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ച ഈ പരീക്ഷണം സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു.‘അംബേദ്കർ ഗ്രീൻ ആർമി’എന്ന പേരിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും രൂപവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഹരിതസേനയിൽ 70 ശതമാനം പേർ പട്ടികജാതിപട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കുമെന്നാണു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.ഒരു പക്ഷേ,കേരളത്തിന്റെ വരുംകാല ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതുന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനമാണിത്.വരുന്ന സർക്കാർ ഇത് പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കൃഷി ഏതാണ്ട് അന്യം നിന്നു പോയ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണു ഇന്നുള്ളത്.അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലയാവർത്തി ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാടത്തെ ചേറിലും ചെളിയിലുമിറങ്ങി പണിയെടുക്കാനിനി ആരെയും കിട്ടില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടു.എന്തൊക്കെ അനുകൂല്യം നൽകിയാലും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ മക്കളെ ഒരിക്കലും പാടത്തിറക്കില്ല.പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ആരും അതിനു തുനിയുകയില്ല.അപ്പോൾ യന്ത്രവത്കരണം മാത്രമാണു ഏക പരിഹാരം.അതിനു വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം.അതിനു ഒരു ഏകീകൃതരൂപം വേണം:ഘടനയും.യന്ത്രങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഞാറു നടാനും കളപറിക്കാനും കൊയ്യാനും മെതിക്കാനും മാത്രമല്ല മെഷീനുകളുടെ റിപ്പയറിങ്ങ് നടത്താനും കഴിയുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യരുടെ പുതുനിര വയലുകലിൽ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ അത് കാർഷികരംഗത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുത്തനുണർവ് പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രീൻ ആർമി അംഗങ്ങൾക്ക് 500 രൂപയോളം കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ടു.യുവാക്കളുടെയും കർഷകരുടേയും കൂട്ടായ്മകൾ തരിശുകിടക്കുന്ന വയലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൃഷിചെയ്താൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങളും ആദായവും കൂടും.സർക്കാർ അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്താൽ മതി.ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു.ഇതും കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിനു സഹായകരമാകും.

അംബേദ്കർ ഗ്രീൻ ആർമിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് നൽകുന്ന സഹായങ്ങളും സാമൂഹികസുരക്ഷിതത്വ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം .അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരും.കാർഷികരംഗത്തെ യന്ത്രവത്കരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനമായി മാറിയ പഞ്ചാബിന്റേയും ഹര്യാനയുടേയും മാതൃകകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടു.കൃഷിഭൂമിയിൽ സ്വർണ്ണം വിളയിക്കുന്ന അവരുടെ വഴിയാണു നമുക്ക് പിൻ തുടരുവാനുള്ളത്.എന്തിനും ഏതിനും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരാന്നഭോജികളുടെ ഈ നാട്ടിൽ അംബേദ്കർ ഗ്രീൻ ആർമി ഒരു പുതിയ കാർഷിക വിപ്ലവത്തിനു തുടക്കമിടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.

Saturday, 12 February 2011

നീതിയും ന്യായവും വഴിയിൽ തങ്ങാതിരിക്കട്ടെ

ഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമമന്ത്രി വീരപ്പ മൊയ് ലി പറഞ്ഞ ഒരു കഥ ആവർത്തിക്കാം.
വെറും 800 രൂപ മോഷ്ടിച്ചതിനു ജയിലിലായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാലുവർഷമായി അഴിയെണ്ണുകയാണു.കളവെടുത്ത 600 രൂപ അയാൾ മടക്കിനൽകിയെങ്കിലെന്ത്?പൊലീസ് ആളെ പിടിച്ച് അകത്താക്കി.ഇത്രകാലമായിട്ടും കേസിന്റെ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരകുറ്റങ്ങൾക്ക് പിടികൂടപ്പെട്ട്, വർഷങ്ങളായി പുറം ലോകം കാണാതെ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു നിസ്സഹായരുണ്ടു.കോടികൾ അമുക്കിയവരും ഹീനമായ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തവരുമൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ‘കൂളായി’ നടക്കുമ്പോഴാണു പാപ്പെട്ടവർ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ പെട്ട് ഇരുളിൽ കഴിയുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ ഒരു കോടിയോളം കേസുകളാണു കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്.വിചാരണയേ തുടങ്ങാത്തതും,പാതി വഴിയിൽ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നതും,വിധി പറയാനായി മാറ്റി വെയ്ക്കപ്പെട്ടവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.കേസുകൾ കുന്നുകൂടുന്നത് തടയാൻ ഇക്കാലമത്രയും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ കേസുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു.ലോക് അദാലത്ത് പോലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും കേസുകൾ ഭീമമായി കുന്നുകൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകാം?

വൈകി കിട്ടുന്ന നീതി, നീതിനിഷേധത്തിനു തുല്യമാണു.കോടതി കയറിയിറങ്ങുന്നതിൽ പരം ഒരു ശിക്ഷ ഇല്ലെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതിന്റെ രുചി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം.കേസുകളിൽ വിധി പറയുന്നതിനു സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ‘നീതിന്യായാവകാശ നിയമ’ത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ.വിദ്യാഭ്യാസവും ആശയപ്രകാശനസ്വാതന്ത്യവുമൊക്കെപ്പോലെ നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും പൌരരുടെ മൌലികാവകാശമാക്കുന്ന സുപ്രധാനമായൊരു നിയമനിർമ്മാണമാണിത്.

അഴിമതി-ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഒരു വർഷത്തിനകം തീർക്കുമെന്ന് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുമെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മുഖവിലക്കെടുക്കാം.ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രസക്തമാണു.ഇതിന്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തിരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നു നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം.2012ൽ ,കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ സസുദ്ദേശ്യത്തേയും നമുക്ക് മാനിക്കാം.രാജ്യത്തെമ്പാടും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണ കോടതികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമ്പോൾ ആറു മാസത്തിനകം തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകും.കോടതികളുടെ നവീകരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ 7000കോടി രൂപയാണു ചെലവഴിക്കുന്നത്.ആവശ്യത്തിനു ജഡ്ജിമാരേയും ജീവനക്കാരേയും നിയമിക്കുകയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പരമപ്രധാനമാണു.

ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്പെടേണ്ട മറ്റൊന്നുണ്ടു.അത് അഭിഭാഷകർക്ക് മൂക്കുകയർ ഇടുന്ന പ്രശ്നമാണു.ഒരു സിറ്റിങ്ങിനു ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന താപ്പാനകളായ അഭിഭാഷകപ്രമുഖരാണു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും അഴിമതിവീരരായ രാഷ്ട്രീയപ്രമുഖർക്കും വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത്.ഇവരെകണ്ടാൽ തന്നെ കോടതിയിൽ പലർക്കും മുട്ടിടിക്കും.ഇവർ വാദിക്കുന്ന കേസുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത്?ഹൈക്കോടതി മുതൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനകം വിധി പറഞ്ഞ, ഇത്തരം താപ്പാനകൾ വാദിച്ച കേസുകൾ ,റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊടിവെച്ച വക്കീലന്മാർ മാത്രമല്ല സാദാ‍ അഡ്വക്കേറ്റുമാരും കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ടു.ഇതിനു യാതൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല.അവർ പറയുന്നതാണു ഫീസ്.അതിനു ആദായനികുതി കൃത്യമായി അടക്കുന്നവർ തന്നെ വിരളം.കേസുകൾ നീണ്ടു പോകുന്നതിലാണു ഇവർക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം.ലോക് അദാലത്തുകൾ തങ്ങളുടെ കഞ്ഞികുടി മുട്ടിക്കുമെന്നാരോപിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചവരാണു ഇക്കൂട്ടർ.ഉപഭോക്തൃതർക്ക പരിഹാരഫോറങ്ങളുടെ രൂപീകരണ സമയത്തും ഇവർ വിലപിച്ച് നടന്നത് ഓർമ്മവരുന്നു.

നീതിന്യായാവകാശ നിയമം ഏട്ടിലെ പശുവായി തീരില്ലെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.കോടതി വിധികൾ നടപ്പിലാക്കാനായി ജനങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്ന ആസുരകാലത്താണു നാം ജീവിക്കുന്നത്.ഇനി ഈ നിയമം പാസാക്കപ്പെട്ട ശേഷം അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും കൂടി ജനം തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വരുമോ?ആർക്കറിയാം!

Monday, 7 February 2011

സദാചാരാപഭ്രംശത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ

സക്തികളും കാമനകളും ഇല്ലാത്തവർ മനുഷ്യരല്ല.

പക്ഷേ,ഒരു സാമൂഹികജീവി എന്ന നിലയിൽ,മനുഷ്യനു മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും വേഗം അടിമപ്പെടാനാവില്ല.അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പെരുമാറുന്നപക്ഷം അവർ സംസ്കാരസമ്പന്നരല്ല.കുടുംബവും സമൂഹവും വെറുക്കേണ്ട,ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട,ശിക്ഷിക്കേണ്ട മൃഗീയവാസനകൾ ഉള്ളയാളാണു അവർ.അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇരുമ്പഴികൾക്കകത്താണു.അടുത്തിടെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ടു പുറത്ത് വരുന്ന അഴിമതിയാരോപണങ്ങളേയും ലൈംഗികാപവാദങ്ങളേയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളേയും സമീപിക്കേണ്ടത് ഈ ദിശയിലായിരിക്കണം.

ഒരാൾ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനു ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് സമൂഹത്തിനു നൽകാൻ ചില സേവനങ്ങളുണ്ടെന്നു തോന്നുമ്പോളാണു.മറ്റുള്ളവർക്കായി ജീവിതം നീക്കിവെയ്ക്കുന്നവർക്കേ ഇതിനു സാധിക്കൂ.ഭോഗതൃഷ്ണകളുമായി പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നവർ അഴിമതി നടത്തും.ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കും.അധികാരദുർവിനിയോഗം നടത്തി പണം സമ്പാദിക്കും.അത് സംരക്ഷിക്കാനായി എന്തു വൃത്തികേടും ചെയ്യും.ആരേയും കൂട്ടുപിടിക്കും.സദാചാരം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സദ്ഗുണമല്ല.അത് ബാല്യം മുതൽക്കേ രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നതാണു.അന്നുമുതൽക്കേ വഴിതെറ്റിത്തുടങ്ങിയവരിൽ അധികാരവും പദവിയും ലഭിച്ചാൽ മൃഗതൃഷ്ണകൾ പുറത്ത് വരുക സ്വാഭാവികം.ഒരു തെറ്റ് മൂടിവെക്കാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റ്.അതിനെതുടർന്ന് അപഥസഞ്ചാരങ്ങളുടെ പരമ്പരകൾ.എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ ഇവ പുറത്ത് വരുകയില്ലെന്നും എക്കാലവും പുരം ലോകമറിയാതെ വേലിചാടാമെന്നും വിശ്വസിച്ചവർക്ക് സാമൂഹികബോധം തീരെ ഇല്ലാതെപോയി.നമുക്ക് അവരോട് സഹതപിക്കാം.അധികാരം ആരേയും മത്തുപിടിപ്പിക്കും.അതിന്റെ മാസ്മരികതയിൽ ആകൃഷ്ടരാകാത്തവരും ദുഷിക്കാത്തവരും അപൂർവം.തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും സംഘടിത മത-ജാതി-രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയുമൊക്കെ സംഘബലത്തിൽ ഈ പാപങ്ങൾ എക്കാലത്തും മറച്ചുവെക്കാ‍നാകില്ലന്നതിനു ചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷി.മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഒരുനാൾ പഴയ ചെയ്തികളുടെ പ്രേതം അവരെ വേട്ടയാടുക തന്നെ ചെയ്യും.ഉപ്പു തിന്നവർ എന്തായാലും വെള്ളം കുടിക്കും.അൽ‌പ്പം വൈകിയായാലും ചില ബാലകൃഷ്ണപിള്ളമാർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് കിട്ടും.പൊതുപ്രവർത്തകർ ,അതുകൊണ്ടു തന്നെ സാത്വികജീവിതം നയിക്കുന്നവരാകണം.അവരുടെ ജീവിതം തുറന്നപുസ്തകമായിരികണം.സ്വാർത്ഥതയും ഭോഗതൃഷ്ണകളും അവരെ ഒരിക്കലും പ്രലോഭിപ്പിക്കരുത്.ഭോഗികൾക്കല്ല ത്യാഗികൾക്കാണു പൊതുജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്.അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമമനുഷ്യരുടെ ഒരു വൻ നിര സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.അക്കാലത്തെ മത,സാമൂഹിക,മാദ്ധ്യമരംഗങ്ങളിലും ഈ ഉദാത്തമായ മാതൃക പിൻ തുടരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു.പൊതുജനങ്ങൾ അവരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ടിരുന്നതും,അവരുടെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർത്തിരുന്നതും അതുകൊണ്ടായിരുന്നു.ആർക്കും അനുകരിക്കാവുന്ന ഉത്തമമാതൃകളായിരുന്നു പൊതുജീവിതത്തിൽ അവർ സൃഷ്ടിച്ചത്.അവർ ലളിതജീവിതം നയിച്ചു.ആർഭാടങ്ങളേയും ആഡംബരങ്ങളേയും വെറുത്തു.ത്യാഗികളും നിസ്വരുമായി ജീവിച്ചു.

അവരാരും ആഡംബരവാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചില്ല.ഔദ്യോഗികവാഹനങ്ങളിൽ തെരു പെണ്ണുങ്ങളേയും ഫൈവ്സ്റ്റാർ കാൾ ഗേൾസിനേയും കയറ്റിയില്ല.അവരുമൊത്ത് ഔദ്യോഗികവസതികളിലും ഹോട്ടലുകളിലും അന്തി ഉറങ്ങിയില്ല.രതിവൈകൃതങ്ങൾ നടത്തിയില്ല.അവിഹിതമായി ലഭിക പണം വാരി എറിഞ്ഞ് ഈ പാപക്കടൽ നികത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല.അതിനായി മതത്തേയും പടച്ചവനേയും കൂട്ടുപിടിച്ചില്ല.


പൊതുപ്രവർത്തനം ഇത്രയും മലീമസമായ ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.അമ്പു കൊള്ളാത്തവരാരും അവശേഷിച്ചില്ല, ഇവിടെ.ഈ പതനം ഭയാനകമാണു.രാഷ്ട്രീയം അധികാരമോഹികളുടേയും കൊടുംക്രിമിനലുകളുടേയും കേളീരംഗമായിരിക്കുന്നു.പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി വൻ അഴിമതി നടത്തുകയും അതിനെ താത്ത്വികവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി വിമലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ.നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച വൈദികരുടേയും കന്യാസ്ത്രീയുടേയും അപഥസഞ്ചാരം മറച്ചുവെയ്ക്കാനയി ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയാറാകുന്ന മതനേതൃത്വം.എന്തിനും വഴങ്ങുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ കൂട്ടം.പദവികൾക്കും പ്രശസ്തിക്കും പണത്തിനും വേണ്ടി ആരുടെ വക്കാലത്തും ഏറ്റെടുക്കുന്ന അഭിഭാഷക സമൂഹവും,സാംസ്കാരിക നായകരും.യാതൊരു തത്ത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ,മുതളാലിമാരുടെ കാമനകൾക്കായി വിടുപണി ചെയ്യുന്ന,പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകർ.....ഇങ്ങനെ നീളുന്നു, ഈ പാപപങ്കിലരുടെ വൻ നിര.

ഇവിടെ പാപം ചെയ്യാത്തവർ ആരുമില്ല.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കൂട്ടരെ കല്ലെറിയാനുള്ള അർഹതയുമില്ല.എങ്കിലും.....

അത്രയ്ക്ക് വലുതാണു പൊതുജീവിതത്തിലെ ഈ സദാചാരാപഭ്രംശത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ.

Followers

Google+ Followers

MY BOOKS -1

MY BOOKS -1
(അ)വര്‍ണ്ണാശ്രമത്തിലെ വെണ്ണപ്പാളികള്‍(ലേഖന സമാഹാരം),ഉണ്മ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്,നൂറനാട് പിന്‍ 690504.വില 55 രൂപ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവര്‍-ബി.എസ്.പ്രദീപ് കുമാര്‍

MY BOOKS-2

MY BOOKS-2
സൂക്ഷ്മദര്‍ശി‍നി(ലേഖന സമാഹാരം),ഉണ്മ,നൂറനാട്.വില 55 രൂപ

Follow by Email

GREENRADIO-1

GREENRADIO-1
CLICK FOR MORE PODCASTS

GREENRADIO-2 -ഒ.എൻ.വിയുടെ “സോജ”ആർ.വിമലസേനൻ നായർ ആലപിക്കുന്നു

NEW PODCASTS IN GREENRADIO-2

GREENRADIO-3 ചക്ക മാഹാത്മ്യം കേൾക്കൂ Written by d pradeep kumar

മധുരിക്കും ഓര്‍മ്മകളേ... നാടക ഗാനം

Labels

(അ)വർണ്ണാശ്രമത്തിലെ വെണ്ണപ്പാളികൾ (1) 100th POST;FIVE QUESTIONS IN CONNECTION WITH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY (1) 4.5 ശതമാനം ഉപസംവരണം/മുസ്ലീം ആധിപത്യം/സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അക്ഷയ/മുഗള്‍ / (1) A SATITRE (1) Aalkkoottam inland magazine (1) ABHAYA MURDER CASE AND MEDIA (2) AII India Radio (1) AMBEDKAR GREEN ARMY (1) ANNA HAZARE (1) ASSEMBLIES (1) AUTO DRIVERS IN KOZHIKODE (1) BABA AMTE (1) BAN ON TEACHERS WEARING SAREE IN KERALA (1) BANGALURU (1) CAPSULES (1) CASTE IN POLITICS (1) CHENGARA LAND STRUGGLE TO NEW HEIGHTS (1) Church in Kerala (2) COMMUNITY CYCLING IN PARIS (1) CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION SECTOR (1) CULTURAL OUTRAGE IN THE NAME OF KHADI IN KERALA (1) CULTURAL POLICE IN KERALA (1) CYBER ACT (1) cyber crime case against blogger (2) CYBER TERRORISM (1) CYCLING IN LAKSHADWEEP (1) D.Parameswaran Potti (1) DEEMED UNIVERSITIES (1) DR VERGHESE KURIEN (1) DUDABHAI (1) FILMREVIEW (1) first F.M station in Kerala (1) G M FOODS (1) GLOBAL WARMING AND KERALA (1) GOA (1) GREEN RADIO PODCASTS (1) GREEN RADIO-PODCAST (1) GREEN RADIO-എങ്ങനെ കേള്‍ക്കാം (1) greenradio podcasts (1) HEALTH TOURISM IN INDIA (1) HINDUSTANI MUSIC IN KERALA (1) HUMOUR (1) I T PROFESSIONALS (1) I too had a dream (1) IFFI 2011 (1) INDIA BEYOND COPENHAGEN (1) Indian Performing Rights (1) Indian tie (1) IT'S MAN-MADE (1) JASMINE REVOLUTION (1) JASMINE REVOLUTION IN INDIA (1) JUDICIARY (1) JUSTICE CYRIAC JOSEPH (1) KASARGODE DWARF (1) KERALA MUSLIMS AND DEMOCRACY (1) KERALA.KARNATAKA (1) KOCHI METRO (1) Kochi F M (1) LIFE STYLE OF KERALA BENGAL LEADERS:A STORY IN CONTRAST (1) Little Magazines in Kerala (1) local radio station (1) LOK PAL BILL (1) LOKAYUKTHA (1) MAHATMA GANDHI (2) MAKARAJYOTI FARCE (1) MANGALA DEVI TEMPLE (1) MARTIN LUTHER KING JNR (1) Mavelikara (1) MEDIA IN KERALA (1) MY BOOKS (2) national heritage animal (1) Nationalisation of segregated graveyards (1) NEGATIVE VOTING RIGHT (1) NEIGHBOURHOOD SCHOOLS (1) NIGHT LIFE (1) OCCUPY WALL STREET (2) Onam (2) ONAM AND TV SHOWS IN KERALA (1) PAIDNEWS (1) parallel publications in Malayalam (1) Poverty in America (1) QUALITY OF KWA TAP WATER (1) QUEEN'S ENGLISH IN KERALA (1) RACIAL DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND DALITS BY KERALA PRESS (1) Real estate on Moon (1) REFERENDUM ON MAJOR DECISIONS (1) RELIGION OF ELEPHANTS IN KERALA? (1) ROYALTY TO MUSIC PERFORMANCES (1) SATIRE (4) SEX (1) SOCIAL ILLITERACY IN KERALA (1) STATUES (1) SUBHA MUHOORTHA FOR CAESAREAN SURGERY (1) SUBHASH PALEKAR (1) SUFI PARANJA KATHA (1) SUPERSTITION AT SABARIMALA (1) SUTHARYAKERALAM: A HIGHTECH FARCE (1) SWINE FLUE AND MEDIA (1) THE CHURCH ON CHILD- MAKING SPREE (1) THE FOOD SECURITY ARMY IN KERALA (1) THE MAKING OF GOONDAS IN KERALA. (1) THE PLIGHT OF THE AGED IN KERALA (1) THE RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION BILL (1) THE SILENT MINORITY:BACKBONE OF INDIAN DEMOCRACY (1) THEKKADI (1) Thoppippala (1) URBANISATION (1) V.Dakshinamoorthy (1) VECHUR COWS (1) VELIB.FREEDOM BIKE (1) VOTERS IN THE CYBER WORLD/സാക്ഷരത/നവമാദ്ധ്യമങ്ങൾ (1) WHY DO PEOPLE DIE OF COLDWAVES IN NORTH INDIA? (1) woman paedophile (1) WOMEN RESERVATION IN PARLIAMENT (1) അക്ബറാന (1) അക്ഷയതൃതീയ (1) അക്ഷയതൃതീയ AKSHAYATHRUTHIYA (1) അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (1) അങ്കിൾ ജഡ്ജ് സിൻഡ്രോം” (1) അതിവേഗപാത (1) അതിശൈത്യമരണങ്ങൾ (1) അനുഭവം (1) അംബേദ്കർ (2) അംബേദ്കർ ഗ്രീൻ ആർമി (1) അമുൽ (1) അമേരിക്കയിലെ ദരിദ്രർ (1) അയ്യങ്കാളി (1) അഷ്ടമംഗലദേവപ്രശ്നം (1) ആട്-തേക്ക്-മാഞ്ചിയം (1) ആർ.വിമലസേനൻ നായർ (1) ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ (1) ആൽബർട്ടോ ഗ്രനാഡോ (1) ആള്‍ക്കൂട്ടം (2) ആൾക്കൂട്ടം ഇൻലന്റ്‌ മാസിക (1) ഇന്ത്യ (1) ഉഴവൂര്‍ (1) എം.എ.എസ് (1) എ.എൻ.സി (1) എം.എഫ് ഹുസൈൻ (1) എംബെഡഡ് ജേർണ്ണലിസം/ അയ്യങ്കാളി (1) എസ്.എൻ.ഡി.പി (1) ഏംഗത്സ് (1) ഏട്ടിലെ പശു (1) ഏഷ്യാഡ് (1) ഐ.എസ്.അര്‍.ഓ (1) ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് (1) ഒക്സിജന്‍ പാര്‍ലർ (1) ഒറ്റപ്പാലം (1) ഒറ്റയാൾ (1) ഓ.എൻ.വി (1) ഓഡിയോ (1) ഓണം (1) ഓർമ്മകൾ (1) ഓർമ്മയാണച്ഛൻ (1) കഞ്ഞി (1) കണ്ടതും കേട്ടതും (1) കൻഷിറാം (1) കവരത്തി (1) കവിതാലാപനം (2) കള്ളപ്പണം (1) കാർഷിക യന്ത്രവത്കരണം (1) കാർഷിക വിപ്ലവം (1) കാർഷികം/ ലേഖനം/ബ്ലാക്ക്ബെറി/മിൽക്കി ഫ്രൂട്ട്/അവക്കാഡോ/ദുരിയാൻ/റമ്പൂട്ടാൻ (1) കാല്‍കഴുകിച്ചൂട്ടൽ (1) കാൽകഴുകിച്ചൂട്ടൽ (1) കാസർകോഡ് ഡ്വാർഫ് (1) കാളന്‍ (1) കാളയിറച്ചി (1) കീഴാചാരം (1) കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാന്നൂർ (1) കുറിപ്പ്‌ (1) കൂറുമാറ്റം (1) കൃഷ്ണയ്യർ (1) കെ.ആർ.ടോണി (1) കെ.ആര്‍.നാരായണന്‍ (1) കെ.ഗിരിജ വർമ്മ (1) കെ.ഗിരിജാവർമ (1) കെ.വി.ഷൈൻ (1) കോണകം (1) ക്ലാസിക്ക് മെട്രോ (1) ക്ഷേത്രപ്രവേശനം (1) ഖവാലി (1) ഗജ ദിനം (1) ഗിരിപ്രഭാഷണം (1) ഗീർ പശു (1) ഗുണ്ടായിസം (1) ഗുണ്ടാരാജ് (1) ഗുരുവായൂർ (1) ഗോൾചെറെ (1) ഗ്രാമസഭ (1) ഗ്രീൻ കേരള എക്സ്പ്രസ് (1) ഗ്രീൻ റേഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് (2) ചണ്ഡിഗർ (1) ചന്ദ്രൻ (1) ചരിത്രം (1) ചലച്ചിത്രനിരൂപണം (1) ചലച്ചിത്രവിചാരം-ഒരെ കടല്‍ (1) ചിഡ് വാര (1) ചിത്രകാരൻ (2) ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ (1) ചെ ഗുവേര (1) ചെങ്ങറ (2) ചൊവ്വാ (1) ജഗ്ജ്ജീവന്‍ റാം (1) ജനകീയകോടതി (1) ജനാധിപത്യംANTI-DEFECTION LAW AND INDIAN DEMOCRACY (1) ജാവേദ് അക്തർ (1) ജീവത്സാഹിത്യംശശി തരൂർ (1) ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി/ കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ (1) ജ്ഞാനഗുരു (1) ടോപ്പ്ലസ് (1) ടോൾ (1) ഡൽഹി (1) ഡോ ജോൺ മത്തായി (1) ഡ്രസ് കോഡ് (1) തഥാഗതൻ (1) താതാ നിന്‍ കല്പനയാല്‍ (1) താഹ്രീർ സ്കൊയർ (1) തൃപ്പൂത്താറാട്ട് (1) തെമ്മാടിക്കുഴി (1) തോർത്ത്‌ (1) ത്യാഗികൾ (1) ത്രിവര്‍ണ്ണപതാക (1) ദ കിഡ് വിത്ത് എ ബൈക്ക് (1) ദളിത് (1) ദാരിദ്ര്യരേഖ (1) ദൃഷ്ടിപഥം (17) ദേശീയ ഉത്സവം (1) ദേശീയ പതാക-TRIBUTE TO KAMALA DAS;RECITATION OF HER POEM IN MALAYALAM (1) ധവളവിപ്ലവം (1) നക്ഷത്രഫലം (1) നര്‍മ്മം (1) നർമ്മം (2) നർമ്മദ (1) നല്ലതങ്ക (1) നവമാദ്ധ്യമങ്ങൾ (1) നവവത്സരാശംസകള്‍‍ (1) നസീറാന (1) നാഗസന്യാസിമാർ (1) നാരായണ പണിക്കർ (1) നെൽസൺ മണ്ടേല (1) നേർച്ചസദ്യ (1) പരിഹാരക്രിയ (1) പി.ഉദയഭാനു (3) പി.ഭാസ്‌കരന്‍ (1) പി.സായ് നാഥ് (1) പിണറായി (1) പുസ്തകനിരൂപണം (1) പൂന്താനം (1) പൈതൃകമൃഗം (1) പൊതുസീറ്റുകൾ (1) പൊന്നമ്പലമേട് (1) പൊർഫീരിയോ (1) പോഡ്കാസ്റ്റ് (1) പൌലോസ് മാർ പൌലോസ് (1) പ്രതിമകൾ (1) പ്രാക്കുളം ഭാസി (1) പ്രിയനന്ദനൻ (1) പ്രേം നസീർ (1) പ്ലാവില (1) ഫലിതം (5) ഫലിതം A FRIENDSHIP DAY DISASTER (1) ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡർ (1) ഫാറൂഖ്‌ കോളേജ്‌ (1) ഫിദൽ (1) ഫെമിനിസ്റ്റ് (1) ഫ്രന്‍ഡ്ഷിപ് ഡേ (1) ബഷീർ (1) ബാബ ആംതെ/ (1) ബാബുരാജ് (1) ബി.ഓ.ടി (1) ബുർക്ക (1) ബൊളീവിയ (1) ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ (1) ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സേന (1) ഭാവി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട (1) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം (1) മകരജ്യോതി (1) മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം 2001- (1) മതം (1) മദ്യപാനം (1) മമത (1) മമ്മൂട്ടി (1) മഹാസ്ഥാപനം (1) മറൂഗ (1) മാഡം കാമ (1) മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് (1) മാദ്ധ്യമസദാചാരം (1) മാധവന്‍ നായര്‍ (1) മാധ്യമം (1) മാപ്പിളപ്പാട്ട് (1) മായാവതി (1) മാര്‍ക്സ് (1) മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം (1) മുസ്ലീം സാക്ഷരത (1) മുസ്ലീം സ്ത്രീ സാക്ഷരതാനിരക്ക് (1) മേധാ പട്ട്കർ (1) മേഴ്സി മാത്യു (1) മൈഥിലി (1) മൊബൈൽ ഫോൺ (1) മോഹൻലാൽ (1) യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് (1) യേശുദാസ് (1) രാമനുണ്ണി (1) രാഷ്ട്രപതി (1) രാഷ്ട്രീയം (6) രാഷ്ട്രീയസദാചാരം (1) ലെനിൻ (1) ലേഖനം (12) ലേഖനം/ ഡോ വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ (1) ലേഖനം/രാഷ്ട്രീയക്രിമിനൽവത്കരണം/CRIMINALISATION OF POLITICS/A RAJA /KANIMOZHI/TIHAR (1) ലോക അണക്കെട്ട് കമ്മീഷൻ (1) ലോക് അദാലത്ത് (1) വടയക്ഷി (1) വന്ദേ മാതരം (1) വാർഡ് സഭ/GRAMASABHAS IN KERALA ON THE DECLINE (1) വാലന്റൈന്‍സ് ഡേ (1) വാസ്തു (1) വാസ്തുദോഷനിവാരണക്രിയ (1) വാഹനപരിശോധന (1) വി.പി.സിങ്ങ് (1) വിജയ് യേശുദാസ് (1) വിദ്യാരംഭം (1) വിന്നി (1) വിരുദ്ധോക്തി (1) വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ (1) വിശ്വപൌരന്‍ (1) വെച്ചൂർ പശു (1) വ്യാജമൂല്യബോധംപൊതുജനസേവക പ്രക്ഷേപകർ (1) ശതാഭിഷേകം (1) ശനിദോഷ നിവാരണണപൂജ (1) ശബരിമല (2) ശരീര ഭാഷ (1) ശർബാനി (1) ശവി (1) ശാർക്കര (1) ശില (1) ശുദ്ധികലശം (1) ശുഭമുഹൂർത്തപ്രസവം. (1) ശ്രീനാരായണ ഗുരു (1) ഷൈൻ (1) സംഗീതം (1) സദാചാര പൊലീസ് (1) സദാചാരാപഭ്രംശം (1) സഫലമീയാത്ര (1) സമൂഹികബോധം (1) സാമൂഹികം (3) സാമൂഹികം. (1) സാമൂഹികം.CYBER ACT IN KERALA (1) സാമൂഹികം.പന്നിപ്പനി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ (3) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അയ്യങ്കാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ.കില (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മദ്യപാനം/വാഹനാപകടം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ വിവരാവകാശ നിയമം/RTI ACT:DRAFT OF NEW RULES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ B B C (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ BENGALI MIGRANT WORKERS IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ COMMONWEALTH GAMES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ HINDU-MUSLIM AMITY;A TRUE STORY (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ORISSA/NAVEEN PATNAIK (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ RELIGIOUS EXTREMISTS IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ THE COURT AND THE PEOPLES COURT (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ THE IMPACTS OF N S S'S DECISION TO FREE THEIR EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM RELIGIOUS ACTIVITIES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ VOTERS' RIGHT TO MOVE NON-CONFIDENCE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ WHY WOMEN AND DALITS NOT BEING FIELDED FROM GENERAL SEATS IN KERALA? (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ WOMEN TO UPSET THE APLECARTS OF MANY IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അമേരിക്കയുടെ വായ്പാക്ഷമത/DOWNGRADE / S AND P/ KRUGMAN/OBAMA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ആന (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ആയുർദൈർഘ്യം/ മാനവ വികസന സൂചിക/ലോക ആരോഗ്യദിനം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ നിയമം/RTE ACT/ന്യൂനപക്ഷസ്കൂളുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ഗ്രാമസഭ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ നീതിന്യായാവകാശ നിയമം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ പാലിയേക്കര/ടോൾ/BOT/അരാഷ്ട്രീയവത്കരണം/ചേറ്റുവ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ പ്രവാസിത്തൊഴിലാളികൾ/ബംഗാൾ/ഒറീസ/തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൽ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ബാറ്റിസ്റ്റ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മാദ്ധ്യമസദാചാരം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മാദ്ധ്യമസാന്ദ്രത/media density/മത ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ലോക പൈതൃകദിനം/ബാമിയന്‍ താഴ്വര/പുരാതനം/അജന്ത/എല്ലോറ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി /മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ/കാൽ കഴുകിച്ചൂട്ട് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/CUBA/POPE/FIDEL CASTRO/RAUL CASTRO (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/FUKUOKA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE CASTE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE FAITHFUL AND THE DRUNKARDS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE FALL OF JUDICIARY IN INDIA/ILLITERACY IN JAILS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/അണ്ണാ ഹസാര/പാർലമെന്റിന്റെ പരമാധികാരം/SUPREMACY OF THE PARLIAMENT/ANNA HAZARE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/അൽ ബറാക്ക്/ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക്/ISLAMIC BANKING IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഉമ്മൻ ചാണ്ടി/ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി/സുതാര്യകേരളം/SUTHARYAKERALAM (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/കെ.ആർ.നാരായണൻ/K.R NARAYANAN/ കെ.കുഞ്ഞമ്പു/കെ.പി.എസ് മേനോൻ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2011/ഉമ്മഞ്ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ/ഇ ഗവേണ്ണൻസ് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ക്യൂബ/കാസ്ട്രോ/മാർപ്പാപ്പ/റൌൾ/ബാറ്റിസ്റ്റ/ചെഗുവരെ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ദയാബായി/DAYABAI (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പ് /ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ /ജനാധിപത്യധ്വംസനം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഫിദൽ കാസ്ത്രോ/ക്യൂബ/റൌൾ കാസ്ത്രോ/ ജോസ് മാർട്ടി/ഗ്വാണ്ടനാമോ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ബെയിൽ ഔട്ടു/ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ/ ഏജന്റുമാരുടെ സമരം/ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മുല്ലപ്പൂവിപ്ലവം/സൌദി /MALE GUARDIANSHIP SYSTEM IN SAUDI ARABIA/VIRGINITY TEST ON EGYPTIAN PROTESTERS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മൊബൈൽഫോൺ സാന്ദ്രത (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/രാജ്യ സഭ/ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലുകൾ/WHO REQUIRES UPPER HOUSES? (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/രാഷ്ട്രീയസദാചരം/POLITICAL MORALITY (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ലോക്പാൽ/ഇന്ദുലേഖ/ ട്രാൻസ്പേരൻസി ഇറ്റർനാഷണൽ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/വികസനം/ടോൾ/വൈപ്പിൻ/വികസനമാതൃകകൾ /ചിക്കുൻ ഗുനിയ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/വിശ്വാസവ്യാപാരം/ആദ്ധ്യാത്മിക ദാരിദ്ര്യം/ ജാതിപ്പേരുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം/മതിലകം/കരുവാലയം/തൃപ്പടിദാനം/ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഷബാന ആസ്മി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സംവരണമണ്ഡലം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സുകുമാർ അഴീക്കോട്/OPINION LEADER OF KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സ്വകാര്യ പ്രാക്റ്റ്iസ്/ഫൂഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ/കേരള മാതൃക (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/റേഡിയോആഡംബരങ്ങള്‍ (1) സാമൂഹികം/അയ്യങ്കാളി (1) സാമൂഹികം/ക്രിമിനൽ/ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണ്ണലിസം/ക്വൊട്ടേഷൻ സംഘം (1) സാമൂഹികം/മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് (1) സാമൂഹികം/മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം (1) സാമൂഹികം/മൂന്നാര്‍/ലേഖനം/DEATH BELLS FOR MUNNAR (1) സാമൂഹികം/ലക്ഷദ്വീപ് (1) സാമൂഹികം/ലക്ഷദ്വീപ് THE CHANGING FACE OF LAKSHADWEEP (1) സാമൂഹികം/ലേഖനം (6) സാമൂഹികം/ലേഖനം/കേരളം/M C J ALUMNI OF KERALA UNIVERSITY (1) സാമൂഹികം/ലേഖനം/റേഡിയോ/LETTERS TO RADIO (1) സാമൂഹികം/ലൈംഗികാതിക്രമം/കുട്ടികുറ്റവാളികൾ/ കൂട്ടുകുടുംബം/അണുകുടുംബം (1) സാമൂഹികം/സിംല (1) സാമൂഹികംരാവുണ്ണി (1) സാമൂഹികവിസ്ഫോടനം (1) സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം (1) സി.എം.എസ്‌ കോളേജ്‌ (1) സിദ്ധമതം (1) സുബ്ബലക്ഷ്മി/ചെമ്പൈ/ലേഖനം/ദേവദാസി/സദാശിവം/മീരാഭജൻ/ വൈഷ്ണവ ജനതോ (1) സുരേഷ് ഗോപി (1) സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (1) സൈക്കിള്‍ (1) സൈക്കിൾ (1) സൈബർ നിയമം (1) സോജ (1) സോഷ്യലിസ്റ്റ് (1) സ്കിറ്റ് (1) സ്ത്രീവസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം (1) സ്മരണാഞ്ജലി (1) സ്വർണ്ണക്കമ്മൽ (1) സ്വർണ്ണഭ്രമം (1) ഹാപ്പി വാലന്റൈന്‍സ്/ഹാസ്യം/VALENTINE'S DAY 2012 (1) ഹാപ്പി വാലന്റൈന്‍സ്/ഹാസ്യം/VALENTINE'S DAY 2013/SKIT/SATIRE/HUMOUR/D.PRADEEP KUMAR (1) ഹാസ്യം (21) ഹാസ്യം.ഫലിതം (3) ഹാസ്യം.ഫലിതം SATIRE (1) ഹാസ്യംഫാമിലി കോണ്ടാക്റ്റ് ഡേ (1) ഹീഗ്വര (1) ഹൈടെക് നിരക്ഷരർ (1) ഹൈറേഞ്ച് ഡ്വാർഫ് (1) ളാഹ ഗോപാലൻ (1) റഷ്യ (1) റഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ (1) റിവോദിയ (1) റെസിഡന്റ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ (1) റേഡിയോ (4) റേഡിയോ സ്കിറ്റ് (1) റോഡ് സുരക്ഷാവാരം (1) റൌൾ (1) റ്റിന്റുമോൻ (1)

കേരള ബ്ലോഗ് അക്കാദമി

മലയാളം ബ്ലോഗ് കൌൺസിൽ

ഇന്ദ്രധനുസ്സ്

ബ്ലോഗ് ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍

epathram.

ePathram.com